Define calculation of sick pay

In deze stap kunt u vastleggen hoe, en op welke wijze, de ziekengeld berekening uitgevoerd moet worden.

Recommendation

Inventariseer hoe de ziekengeld berekening verloopt en pas hierbij de schema's voor wat het gebruik van de rekenregels betreft aan (gem. SV- dagen of werkelijke dagen) en de functieparameters voor wat betreft de herleiding van de brutolooncomponenten t.g.v. de ziekte.

Activities

1. Selecteer in het schema NAL0 de juiste berekening.
2. Bepaal de parameters voor de functie NZG00 in het schema NAL0.
3. Geef de noodzakelijke constanten op in de tweede actie.

Further notes

Indien u looncomponenten aanpast, test deze altijd uit alvorens u overgaat tot de uiteindelijke salarisrun.